Långa listan med uppdragsgivare

Tidigare uppdragsgivare för större projekt, i urval

 • ABB
 • Accord Group
 • Alrutz Advokatbyrå
 • Apoteket (läkemedelstillverkning)
 • ASSA ABLOY
 • Atlas Copco
 • Attendo
 • Biovitrum
 • BoardNexus
 • Boet Bostad
 • Central Communication
 • Dun & Bradstreet Soliditet
 • Fastighetsägarna
 • Folksam
 • Ford
 • Första AP-fonden
 • Goodpoint
 • Haldex
 • IBM
 • IKEM- Industri- och kemiindustrierna i Sverige
 • Jernhusen
 • Korsnäs
 • Kvalitetsmagasinet
 • Lantmännen
 • Locum
 • NCC
 • Nitro Consult
 • Nordisk Renting
 • PRI Pensionsgaranti
 • Pauser Media
 • RBS – The Royal Bank of Scotland
 • Ragnar Söderbergs Stiftelse
 • Redareföreningen
 • SAS
 • SEB
 • SKB
 • Samhall
 • Scandiaconsult
 • Skanska
 • Skogsindustrierna
 • Springtime
 • Stockholms Sjukhem
 • Stockholms Stad, Fastighetskontoret
 • Sveriges Byggindustrier
 • Sveriges Lantbruksarbetsgivare (Gröna Arbetsgivare)
 • Swedbank
 • Säflund Designers
 • Söderberg & Partners
 • TRR
 • VD-tidningen
 • Volati
 • Walk the Talk
 • Whirlpool
 • Xbrane