Aktuella uppdrag

Aktuella uppdrag

  • Bokprojekt om företagsutveckling och ledarskap inom skog, stål, telekom, finans med mera. En kronologisk berättelse som främst spänner över sent 1980-tal fram till nu, men tar avstamp i 1600-talet.
  • Jernhusen, Års- och hållbarhetsredovisning 2021
  • SKB, Års- och hållbarhetsredovisning 2021
  • Xbrane,  Årsredovisning 2021
  • Boet Bostad, Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021
  • PRI Pensionsgaranti, Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021
  • AddNode Group, Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021
  • Jernhusen, innehåll till ny webbplats
  • BoardNexus nyhetsbrev; löpande intervjuer med styrelseledamöter och ledningspersoner om digital transformation