Tjänster

Vad kan vi göra för er?

  • Texter: Intervjuer, reportage, kundcase, personporträtt, andra artiklar och övrig redaktionell text, strategiska dokument, webbtexter, årsredovisningstexter, whitepapers, seminarierapporter, biografier.
  • Webb: Strategiska diskussioner, upplägg och struktur av innehåll, texter, intervjuer, rubriker, ingresser, redigering, sökordsoptimering.
  • Årsredovisningar: Strategiska diskussioner, upplägg och struktur av innehåll, texter, intervjuer, rubriker, ingresser etc
  • Ägarrapporter/hållbarhetsrapporter: Strategiska diskussioner, upplägg och struktur av innehåll, texter, intervjuer, rubriker, ingresser etc
  • Tidningar: Konceptutveckling, redaktionell policy, löpande helhetsproduktion, projektledning, redaktörskap, redigering, textinnehåll.