Skribentens roll

”Minsta mellanrubrik bidrar till helheten”

Som skribent kan jag hjälpa till med att förmedla det ni har att säga så att det når fram. Att krångla till saker i text är inte svårt. Att förtydliga kräver mer.

Det är viktigt att ha respekt för läsarens begränsade tid och engagemang. Skribentens roll är att överbrygga det mentala avståndet. Skapa klarhet och läslust.

Skrivprocessen sker ofta parallellt med strategiska diskussioner. Varje berättelse som utgår från ett företag eller en organisation ska mer eller mindre uttalat förmedla en bakomliggande tanke. Att hjälpa uppdragsgivaren att ”hitta sitt varför” är ofta en del av mina uppdrag. Kopplingen mellan strategi och text är självklar när jag arbetar. Minsta mellanrubrik bidrar till helheten.

Som utomstående är det ofta lättare att fylla i tankeluckor och vrida på perspektiven än det är för någon som dagligen arbetar i verksamheten. Textsamarbetet hjälper kunden att se vad som finns att berätta. En professionell skribent avlastar också organisationen.

Som journalist med redaktörserfarenhet är jag även van vid att redigera texter och hela publikationer. Stryka hela avsnitt, korta ner meningar, dra ihop, dela upp i stycken, lägga till övergångar mellan stycken, skriva ut förkortningar, dra ner på överflödig fackprosa etc. Det är ett klassiskt journalistiskt hantverk som kan ha stor betydelse för effektiviteten i kommunikationen.

Det dunkelt sagda behöver inte vara det dunkelt tänkta, det kan helt enkelt vara en skribent som saknas (för att travestera Tegnér). Bakom en lättläst och innehållsrik text ligger ett professionellt handlag.